Psychotherapie

Behandelen van

  • emotionele blokkades
  • faalangst
  • spanningen
  • laag zelfbeeld
  • lage psychosociale weerbaarheid

Werkwijze

Op eigen initiatief of via doorverwijzing door school, clb, artsen etc. kan een afspraak gemaakt worden voor een verkennend gesprek. Daarin wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen betreffende de hulpvraag.

De eerste sessies dienen als verkenning en grondige observatie. Iedereen is anders en vraagt dus ook een andere benadering.

Bij kinderen leren we via spel, beweging en creativiteit samen omgaan met hun gedachten en emoties. In rollenspel of in dialoog experimenteren we met allerlei manieren waarop we ons gepast kunnen uiten. Samen gaan we zo ons zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld ontdekken en positief vormgeven.

Bij jongeren gaan we vooral in gesprek en via creatieve verwerking op zoek naar verdieping. We gaan samen ontdekken welke mogelijkheden zij zelf hebben om groei opnieuw mogelijk te maken. Technieken om te ontspannen, te ontladen en constructief om te gaan met anderen worden samen ingeoefend. Zo kunnen jongeren die in alle veiligheid uitproberen en later gebruiken om zelf met moeilijkheden om te gaan in de toekomst.