Logopedie

kinderen | jongeren | volwassenen | ouderen

Behandelen van

  • leerproblemen moeilijkheden op vlak van rekenen, lezen en/of spelling
  • taalproblemen kinderen waarbij de taalontwikkeling vertraagd of anders verloopt
  • articulatiemoeilijkheden het niet of foutief uitspreken van klanken
  • afwijkend mondgedrag foutief slikpatroon, duimzuigen, ademen met open mond
  • stemproblemen foutief stemgebruik (stemmisbruik) of stemproblemen ten gevolge van een organisch letsel: stembandverlamming, strottenhoofdkanker,..
  • dysfagie een slikstoornis
  • afasie taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel
  • dysartrie een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel

Werkwijze

Op eigen initiatief of via doorverwijzing door school, clb, artsen etc. kan een afspraak gemaakt worden voor een verkennend gesprek. Daarin wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om een duidelijk beeld te krijgen betreffende de hulpvraag. Daarnaast geef ik een woordje uitleg over de praktische werking binnen de praktijk, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling.

Er worden een aantal tests afgenomen om een degelijk verslag met behandelingsplan te kunnen opmaken en in functie van mogelijke terugbetaling. De resultaten worden mondeling besproken en in een schriftelijk verslag vastgelegd.
Daarna kan van start worden gegaan met de logopedische therapie.

Bij schoolgaande kinderen is er contact met de school en evt. externe hulpverleners om alles op elkaar af te stemmen en het kind optimaal te begeleiden en op te volgen.