Zelfs de kleinste ster schittert in het donker

Team

Logopediste - Kindertherapeut - Kinderyoga-instructeur

Stien Slembrouck

Ik ben Stien Slembrouck, mama van een dochtertje.

Op 1 september 2014 startte ik mijn eigen praktijk “De Verdieping”.   Een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen om ondersteund, opgevolgd en intensief begeleid te worden met oog voor ieders kunnen en zijn.

In de praktijk ben ik werkzaam als logopediste, kindertherapeut en kinderyoga-instructeur.

Ondertussen startte ook Liesa in de praktijk als logopediste en Geertrui als erkend psychotherapeut voor kinderen en jongeren.

Graag verwelkomen wij jullie dan ook met een glimlach en een luisterend oor om samen te streven naar een betere kwaliteit van leven.

Psychotherapeut voor kinderen en jongeren

Geertrui De Leersnijder

Ik ben Geertrui De Leersnijder, mama van twee zonen.

Kinderen en jongeren zijn enorm veerkrachtig. Iedereen heeft zijn eigen sterktes en talenten. Die liggen soms zo diep ondergesneeuwd dat we ze niet meer zien. Als psychotherapeut help ik deze talenten terug te vinden en te versterken. Op die manier groeit het zelfvertrouwen en de kracht om met tegenslagen om te gaan.

Het kind of de jongere staat altijd centraal. Samen gaan we op weg naar een toekomst waarin zij stralen en in zichzelf geloven.

Ik ben erkend psychotherapeut, hierdoor is terugbetaling bij de meeste mutualiteiten mogelijk.

Naast kindertherapeut en jongerentherapeut ben ik ondersteuner. Ik ondersteun kinderen met gedragsproblemen, autisme en faalangst in hun klas.

Logopediste

Liesa Casteleyn

Ik ben Liesa Casteleyn. Samen met mijn vriend en onze poes wonen wij in het rustige Slijpe. In 2020 studeerde ik af aan de Vives hogeschool te Brugge. Na een drie jaar lange opleiding behaalde ik mijn bachelordiploma als logopediste. Daarna vond ik werk in een ondersteuningsteam. Daar werk ik vooral met kinderen tussen de 4 en 12 jaar met een taal- of leerprobleem.

Naast mijn job in het onderwijs ben ik zelfstandig logopediste. In de praktijk behandel ik hoofdzakelijk kinderen met een leerstoornis, taalstoornis en/of articulatiestoornis. Daarnaast behandel ik ook volwassenen met neurogene stoornissen. Ik vind het heel belangrijk dat een kind met een goed gevoel naar de therapie kan komen. Aan de hand van spelletjes probeer ik de sessies steeds aantrekkelijk en leerrijk te maken. 

Logopedie

Behandelen van

Leerproblemen
taalproblemen
articulatiemoeilijkheden
afwijkend mondgedrag
stemproblemen
dysfagie
afasie
dysartrie
...

Psychotherapie

Behandelen van

Emotionele blokkades
faalangst
spanningen
laag zelfbeeld
lage psychosociale weerbaarheid
...